Zobraziť košík 0 Môj účet

Podmienky Vernostného programu.

1.Úvodné ustanovenia

Ing. Katarína Čerešňáková – For Pets, Bojná 692, 956 05 Bojná, IČO 50 075 552, DIČ 1083703379, IČ-DPH SK1083703379, (ďalej len For Pets) týmto stanovuje podmienky Vernostného programu, ktoré sú uvedené na webovej stránke bbbpets.sk, ktorých odsúhlasením znamená udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov na účel Vernostného programu, zákazníkom bbbpets.sk (ďalej len "zákazník") a ktorými sa zaväzuje tieto podmienky dodržiavať.

For Pets Vás, ako zákazníka, odmení za každý nákup prostredníctvom svojho Vernostného programu. Na zbieranie Bodov, ich uplatnenie a celkový princíp fungovania Vernostného programu platia nasledujúce podmienky:

2. Účasť

Zúčastniť sa môžu všetci zaregistrovaný užívatelia, ktorý súhlasia pri registrácií alebo vo svojom účte so spracovaním osobných údajov na účel Vernostného programu. Súhlas môžu kedykoľvek odvolať v súlade s Podmienkami spracovania osobných údajov.

3. Body

3.1 Všeobecne

Základnou výpočtovou jednotkou Vernostného programu sú Body, ktoré sa pripisujú na bodový účet zákazníka. Body môžu byť použité iba na účely, ktoré sú uvedené v podmienkach účasti. Bodový účet a bodové aktívum sú neprenosné a nemôžu byť premenené na hotové peniaze a vyplatené. Aktuálny stav Vášho bodového účtu je uvedený na Vašom osobnom účte a je možné kedykoľvek doňho nahliadnuť.

3.2 Získanie Bodov

K pripísaniu Bodov do zákazníckeho účtu dochádza v okamihu prijatia platby na bankový účet For Pets. Doba prijatia sa môže líšiť podľa zvoleného typu platby, u platby dobierkou to môže byť niekoľko dní. Počet pripísaných Bodov závisí od výšky hodnoty zaplatenej objednávky. Za každých 10 Euro Vašej objednávky získavate 1 Bod (napr. za objednávku v hodnote 35,46 € získate 3 Body). Do sumy, ktorá sa premieňa na body sa počíta len hodnota objednávky bez dopravy a platby. V rámci určitých, mimoriadnych akcií, môžu byť získané aj extra Body v dopredu oznámenom rozsahu. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy na nákup tovaru, pri ktorom boli Body uplatnené či naopak získané, dôjde ku korekcii stavu Bodov v zákazníckom účte.

Získanie Bodov z objednávky v rámci vernostného programu je dobrovoľné pre každého zákazníka. Ich získaním sa zákazník k ničomu voči For Pets nezaväzuje. Uplatnenie Bodov na nákup je dobrovoľné.

4. Výmena Bodov za produkty

4.1 Všeobecne

Každý účastník si môže za svoje nazbierané Body kúpiť produkt za 1,20€, akonáhle nazbiera ich potrebný počet, uvedený osobitne pre každý produkt zaradený do vernostného programu. Produkty, ktoré sa dajú kúpiť za 1,20€ a potrebný počet bodov k ich získaniu, nájdete v sekcií BBB Pelechy.

4.2 Podmienky uplatnenia

Ponuka produktov, ktoré sa dajú zakúpiť na základe vernostného programu sa môže počas trvania vernostného programu meniť.

4.3 Zasielanie produktov

Produkty zakúpené na základe podmienok vernostného programu nie je možné zasielať osobitne. Zakúpenie týchto produktov je možné vybaviť len spolu so zakúpením produktov mimo vernostného programu.

5. Ďalšie

5.1 Ukončenie programu

Ing. Katarína Čerešňáková – For Pets si vyhradzuje právo vernostný program kedykoľvek ukončiť alebo ho nahradiť iným programom.

5.2 Zmeny

Ing. Katarína Čerešňáková – For Pets si vyhradzuje právo na zmenu, alebo doplnenie podmienok účasti, produktov alebo ďalších postupov, uvedených v podmienkach účasti na vernostnom programe. Zmeny a doplnenie týchto podmienok účasti budú zverejnené na internetovej stránke bbbpets.sk.

 5.3 Ochrana osobných údajov

Vernostný program, ak nie je uvedené inak, sa riadi Občianskym zákonníkom v platnom a účinnom znení. Pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov sa riadia pravidlami ochrany osobných údajov Ing. Katarína Čerešňáková – For Pets